Choď na obsah Choď na menu
 


Závojnatka - oranda

14. 7. 2009
    Oranda

              
Farebne aj tvarovo pekná varieta má na celej hlave bublinkovité vystupujúce výrastky. Jej be�né sfarbenie je červené, niekedy z bielymi �kvrnami. Vyskytujú sa aj formy s bielym telom a červenou hlavou.
   
POPIS DRUHU
  Dĺ�ka:  do 120 mm
  Miesto výskytu:  Čína
  Pohlavné znaky:  Samce s neresovým výčnelkom na hlave a na poklopoch �iabier
  Obtia�nos� chovu:  źahký, v zime len v akváriu
  Potrava:  V�etky druhy
  Spôsob rozmno�ovania:  Vožné trenie
  Odchov:  źahký
AKVÁRIUM
  Voda pre chov:  V�etky druhy, dostatočné filtrovaná
  Teplota:  8- 20 °C
  Typ nádr�e:  Spoločenský
  Miesto v akváriu:  V�etky vrstvy